P.R.H. Sprzętu Gaśniczego

ul. Strażacka 8
Skrzydłowice
42-772 Pawonków

Tel. 883-295-309 Marek Koza
- Insp. ochrony P.POŻ.

Tel. 604-722-356 Hubert Swoboda
- St. ogn. w stanie spoczynku

NIP 5751790502
e-mail: biuro@serwisgasnic24.pl

Oferujemy:
• konserwacja i legalizacja gaśnic
• pomiary wydajności hydrantów
• sprzedaż sprzętu p.poż.
• sprzedaż gazów technicznych
• oznakowania p.poż i BHP
• szkolenia pracowników z zakresu p.poż.
• impregnacje ogniochronne
• opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
• przeglądy bram i drzwi pożarowych
• przeglądy klap oddymiających
• wyposażenie obiektów w sprzęt p.poż.
• legalizacja butli w UDT
• wykonujemy próby ciśnieniowe węży oraz wiele innych.